Lako i brzo  |  Početna

YouTube facebook

Izdavaštvo

Priređivač: Dragoslav Simić

Naziv knjige:

Pred mikrofonom

Knjiga i CD nastali na osnovu serije dokumentarnih emisija priređivača „Govori da bih te video“, emitovanih na talasima Drugog programa Radio Beograda. U ovim emisijama su se pojavljivale značajne ličnosti iz naše istorije i kulture čije je delovanje obeležilo XX vek ili kada je reč o savremenicima XXl veka, autor ostaje u uverenju da će dela tih savremenika nešto značiti za generacije koje dolaze.

Radio Beograd

Izbor priređivača koji je svojim mikrofonom zabeležio sve likove ove priče osim profesora Slobodana Jovanovića, generala Draže Mihailovića i Miloša Crnjanskog. „Kao otisak prnsta“ u MP3 formatu na CD u prilogu knjige snimljeni su njihovi glasovi.

Ovaj predlog sadrži imena i kratke tonske inserte učesnika knjige. Navedeni su u predlogu tehnički detalji kao „skinuto sa trake“ ili „nije skinuto sa trake“ ili ako je skinuto sa trake približan broj strana itd.

Zlatni majdan

~ Profesor Nikola Milošević
Pozdrav Milošu Crnjanskom.

Skinuto sa trake.
Snimak sa Kolarca, 1965.
Trajanje 1o minuta, oko 5 strana
Slušaj: - u pripremi

~ Miloš Crnjanski na Kolarcu
Prvi dolazak u Beograd i javni nastup posle II svetskog rata, 1965. godine. Čita odlomke iz: „Seoba“, „Romana o Londonu“ i pesmu „Lament nad Beogradom“ .

Skinuto sa trake.
Trajanje oko 6o“, oko 18 strana
Snimak vlasništvo Zadužbine M Crnjanski.
Slušaj: - u pripremi

~ Profesor Raško Dimitrijević,
Katedra za svetsku književnost, legendarni besednik, snimak iz 1976.
Druženje sa našim i stranim piscima dvadesetih godina prošlog veka.

Trajanje 3o“.
Skinuto sa trake, oko 8 strana.
Slušaj: - u pripremi

~ Matija Bećković :
„O baki Jeji i ekserima“

Skinuto sa trake
Trajanje oko 3o minuta, oko 7 strana teksta
Slušaj: - u pripremi

~ Slikarka Bela Pavlović,
rođaka i naslednica autorskih prava profesora Slobodana Jovanovića , imala je neverovatan dar za pripovedanje. Kada sam je snimio navršila je 93 godine . Vrlo jasno se sećala niza detalja iz života svoje porodice. Izvod iz emisije. Poseta Slobodanu Jovanoviću u Londonu 1957. i autorska prava SJ.

Nije skinuto sa trake.
Trajanje oko 5 minuta, oko 3 strane teksta.
Slušaj: - u pripremi

~ dr Jovan Rašković, Šibenik
Ovaj snimak načinio sam u šibenskoj bolnici u kojoj je Rašković radio, 1989. „Edipalnost srpskog naroda“.

Trajanje oko 3o“, oko 8 strana teksta
Skinuto sa trake
Autorizovala Sanda Rašković
Slušaj: - u pripremi

~ Ljubomir Simović
nastupao je u emisiju uživo 2002. godine, a povodom objavljivanja njegovog dnevnika bombardovanja 1999. „Guske u magli“

Nije skinuto sa trake
Trajanje oko 3o minuta, oko 7 strana teksta
Slušaj: - u pripremi

~ Jovan Ćirilov
„Osećam se kao mladi mornar...“

Skinuto sa trake
Trajanje 3o minuta, oko 8 strana teksta
Slušaj: - u pripremi

~ Profesor Aleksandar Jerkov
profesor na katedri za jugoslovensku književnost XX veka.

Skinuto sa trake.
Trajanje 3o minuta, oko 9 strana teksta.

“…Sećam se zatim drugog trenutka, koji želim da namenim onom beznačajnom deliću svemira koji ipak čuva i trag toga događaja, zato što je raspored atoma u njemu dopustio da se tako dogodi. Kada sam ušao u svoju gimnaziju, Desetu beogradsku gimnaziju, bio je to trenutak života koji ima posebnu boju, vrednost izuzetnosti. …”

Slušaj: - u pripremi

~ Profesor Milo Lompar,
snimak načinjen u emisiji uživo i autorizovan 28.9.2008.

Skinuto sa trake
Trajnje 3o minuta, oko 9 strana teksta.

„Ako bih određivao koje su komponente nevidljivo uticale na moju zaokupljenost delom Miloša Crnjanskog, u smislu da su moje duhovno oko usmeravale ka onim iskustvima koje je umetnost Crnjanskog tematizovala, onda bih filozofsko-antropološku komponentu potražio u područjima kojima luta duh moralista, dok bih ideološko-političku komponentu – koja je uvek u posledičnom odnosu sa onim što joj prethodi iz obuhvatnijeg duhovnog područja – pronašao u egzistencijalnom prianjanju uz kritiku titoizma....“

Slušaj: - u pripremi

Usmena istorija

~ Desimir Tošić
političar i publicista (1920. ~ 2008.), govorio aprila 2oo7. godine. Autorizovao juna 2oo7. pred povratak u London jer je već tada znapo za ideju ove knjige.
„Glavno pitanje koje se postavlja ovde u vezi s mojim životom i mojim radom, to je pitanje kako sam ja, živeći skoro pola veka u inostranstvu, sačuvao ne samo svoj interes za svoju zemlju, već uspeo da se saživim sa novom sredinom posle septembra 1990. godine. Zaista, to je često pitanje i za mene samog...“

Skinuto sa trake
Trajanje 3o“, oko 1o strana teksta.
Slušaj: - u pripremi

~ Dragiša Cvetković,
predsenik jugoslovenske Vlade ,25 mart 1941.
Iz dokumentarne emisije, trajanje 4“. Govor povodom potpisivanja Trojnog pakta, 25 mart 1941.

Nije skinuto sa trake, oko 2 strane.
Slušaj: - u pripremi

~ Profesor Slobodan Jovanović
Tada predsednik izbegličke vlade profesor Jovanović se preko londonskog radija, obraća Jugoslovenima u Južnoj Americi.

Trajanje 10“, oko 5 strana teksta.
Skinuto sa trake
Jedini sačuvani snimak glasa profesora Jovanovića emitovao BBC, 1943.
Slušaj: - u pripremi

~ Nikola Pašić, unuk Pašičev,
snimio sam ga u Americi 1990. Sada živi u Kanadi u dubokoj starosti. Odlično svedočenje. „Moja porodica, moj II svetski rat“.

Skinuto sa trake
Oko 8 strana, trajanje 3o minuta.
Slušaj: - u pripremi

~ General Draža Mihailović,
snimak sa suđenja 1946.
Ovaj snimak načinio je Zoran Manojlović na aparatu za narezivanje zvuka, vlasništvo njegovog oca dr Koste Manojlovića muzikologa, u direktnom prenosu sa radija. Završna reč na suđenju 1946.

Nije skinuto sa trake.
Trajanje oko 6 minuta, oko 2 strane teksta.
Slušaj: - u pripremi

~ Profesor Radoje Knežević,
jedan od osnivača Demokratske stranke, smatra se idejnim tvorcem vojnog udara 27 marta 194l. Govori na radio času majora Nikole Kosića 1956. u Milvokiju, snimak sačuvao major Kosić objavljen u knjizi „Raskol u eteru“ , autor D. Simic, Beograd, 2oo6. „Problemi jugoslovenske političke emigracije“.
Slušaj: - u pripremi

~ Lazar Brankov
otpravnik poslova jugoslovenske ambasade u Budimpešti, poznat „IZ PROCESA RAJK (mađarski ministar inostranih poslova )~ BRANKOV“, Budimpešta 1949. Snimak načinjen u Parizu 1998. „Presuda u Moskvi“.

Trajanje 6 minuta,
Skinuto sa trake, 2 strane.
Slušaj: - u pripremi

~ Latinka Perović,
skinuto sa trake
Oko 8 strana.
„Život svakog čoveka obeležava vreme koje je njemu dato, ali čovek je i objekt i subjekt u vremenu, i mene je uvek zanimalo šta čovek kao subjekt može da učini bez obzira na okolnosti u kojima živi i radi.“
Slušaj: - u pripremi

~ Mihajlo Mihajlov,
snimak uživo u emisiji 2007.
trajanje 3o“,
skinuto sa trake oko 8 strana teksta.

“Knjige su mi bile značajnije od realnog sveta. Recimo, na robiji, moji svi prijatelji i sapatnici sa robije, kad se vidimo sada ili kad smo se ranije vidjali, pamte stražare, vaspitače, direktore KP domova. Ja ne, nažalost, ali se odlično sećam knjiga koje sam tamo pročitao….”
Slušaj: - u pripremi

~ Velizar Vučković, pilot lovac u aprilskom ratu 1941.
„Povratak među nemačke bombardere“.

Nije skinuto sa trake.
Iz dokumentarne emisije.
Dramatično uzbudljivo.
Trajanje 1o“, oko 3 strane teskta.
Slušaj: - u pripremi

~ Jovanka Jovanović, iz Zemuna, 17 godina.
X sveslovenski sokolski slet u Pragu, 1938. “Dođite kod nas na sledeći slet 1941.” .
Jedini sačuvani građanski glas iz vremena pre II svetskog rata.

Nije skinuto sa trake.
Trajanje 2 minuta, jedna strana teksta.
Slušaj: - u pripremi

~ Profesor Dragoljub Mićunović,
Govor prilikom osnivanja Demokratske stranke, 1990,
trajanje oko 10 minuta. Skinuto sa trake, oko 3 strane teskta.
Slušaj: - u pripremi

Godine koje se pamte

~ dr Zorica Tomić
profesorka komunikologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Trajanje 30“.
Skinuto sa trake, oko 8 strana.
“Kao filozof po obrazovanju, znam da je problem autobiografije jedan od najeminentnijih, najzanimljivijih ali najmanje elaboriranih problema u filozofiji...“
Slušaj: - u pripremi

~ Živica Tucić, verski analitičar,
Trajanje 3o“
Skinuto sa trake, oko 8 strana teksta.
“Na pravoslavnima je odgovornost da ne ometaju one, koji veru u Hrista drugačije upražnjavaju, kao što su rimokatolici i protestanti…”
Slušaj: - u pripremi

~ Profesor Ljubiša Rajić,
šef Katedre za skandinavsku književnost Filozofskog fakuleta u Beogradu. Nastupao uživo u emisiji 2007.

Trajanje 30“
Skinuto sa trake.
“Većinu nas, bar u intelektualnom pogledu, oblikuje sredina u kojoj smo studirali ili bar meni tako izgleda, i ja sam oblikovan i po dobru i po zlu 68. godinom..”
Slušaj: - u pripremi

~ Vojislav Bubiša Simić dirigent džez orkestra RTS,

Trajanje 3o“
Skinuto sa trake, oko 8 strana teksta

“Sada imam 83 godine, i sve vreme sam živeo u jednom jedinom gradu, Beogradu…”
Slušaj: - u pripremi

~ dr Dubravka Stojanović,
istoričarka
“Istorija kao sudbina. Mene je mnogo pogodio raspad Jugoslavije,...”

Trajanje 30“,
2007. godine.
Skinuto sa trake, oko 8 stranica.
Slušaj: - u pripremi

~ Jugoslav Vlahović,
grafički dizajner NINa
„Ja sam igrao i u mjuziklu „Kosa“ Ateljea 212, od prve predstave 1969. do poslednje 1973. Odmah posle gimnazije,1968, koja me je gnjavila i koju sam jedva nekako završio, kao pušten s lanca sam krenuo u sve živo što je moglo da se uhvati, ne samo ta akustičarska muzika...”

Trajanje 30“, oko 7 strana teksta.
Skinuto sa trake.
Slušaj: - u pripremi

~ Mira Adanja Polak
novinarka TV Beograd
„Do sada me je služila sreća. Nikada nisam tražila da mi neko nešto učini. Više bih volela da sama odredim šta je ono što hoću...”

Trajanje 3o“,
Skinuto sa trake, oko 8 strana. “...
Slušaj: - u pripremi

~ Miroslav Žužić
glumac Ateljea 212
Emitovano uživo 2007.
„Neverovatna privatna istorija“.

Trajanje 30“.
Skinuto sa trake, oko 9 strana.
Slušaj: - u pripremi

~ dr Slobodan G. Marković, istoričar
Tradicija i sadašnjost
„Kao istoičaru uvek mi je bio blizak žanr biografije...” iz emisije snimljene uživo 2oo7,

Trajanje 30“,
skinuto sa trake, oko 8 strana.
Slušaj: - u pripremi

~ dr Svenka Savić
predavač psiholingvistike na Univerzitetu u Novom Sadu

„Moram reći da se bavim govorom, govorenjem, rečju već skoro četrdeset godina ...“
Trajanje 30“
Skinuto sa trake, oko 1o str.
Slušaj: - u pripremi

~ Dr Rajko Đurić
novinar , prevodilac i pisac
“Svi smo se oglasili plačem kad smo pali na zemlju. Kad bi čovek znao da rekonstruiše taj put, kad bi čovek češće prizivao svoje izgubljene i zaboravljene suze i razmišljao o njima, možda bi se malo izmenio. Možda bi donekle promenio svoj odnos prema drugom čoveku. Možda bi zaključio da smo svi mi braća po suzama.

Skinuto sa trake
stranica 9, trajnje oko 3o minuta,
iz emisije uživo.
Slušaj: - u pripremi

Postavljeno: novembar 2009.

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com

Pošaljite svoje utiske o ovoj strani na adresu urednika sajta: Dragoslav Simić, sicke41@gmail.com. Vaše pismo može biti objavljeno.

« Nazad

Arhiv Simić © 2009. Sva prava zadržana