Početna  |  Kontakt Simić

english YouTube facebook

Gosti sajta

Na ovoj stranici govore razne ličnosti iz javnog i kulturnog života na osnovu dokumentarnih radio emisija urednika sajta.
Među njima ima i običnih ljudi sa kojima su razgovarali autor sajta ili njegove kolege novinari. Dati su izvori
za svaku temu koja je ovde obrađena.

Živica Tucić Lejla Alomerović Paško Čaba
Živica Tucić
(1952. ~ 2015.)
Srbi između pravoverja i krivoverja
Verski analitičar
Lejla Alomerović
Muslimanski kulturni centar "Gajret"
"Otac Paško u kuhinji"
Čaba Paško,
sveštenik iz Subotice
Isak Asijel Grb Grada Dubrovnika i Dubrovačke Republike
Grb Grada Dubrovnika i Dubrovačke Republike
Nebojša Mitrić
Isak Asijel
Rabin beogradski
Dubrovački Srbi katolici govore Nebojša Mitrić
(1931. Beograd ~ 1989. Beograd)
Vajar i priča o manastiru Studenica
Arhiv Simić © 2009. Sva prava zadržana