Početna  |  Kontakt Simić

english YouTube facebook

Gosti sajta

Politički portreti u vremenu prema tonskim zapisima načinjenim 2001. do 2003. godine

Na ovoj stranici govore razne ličnosti iz javnog i kulturnog života na osnovu dokumentarnih radio emisija urednika sajta.
Među njima ima i običnih ljudi sa kojima su razgovarali autor sajta ili njegove kolege novinari. Dati su izvori
za svaku temu koja je ovde obrađena.

Verica Barać
Iz fotodokumentacije Medija centra
Borka Pavičević
Iz fotodokumentacije Medija centra
Biljana Kovačević Vučo
Iz fotodokumentacije Medija centra
Verica Barać
1955. ~ 2012.
Borka Pavičević
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Biljana Kovačević Vučo
(1952. ~ 2010.)
Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava
Dr Fuada Stanković

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com

Ljiljana Đurđić
Dr Fuada Stanković
Uzeti svoj život u svoje ruke,
iz emisije 2003. godine
Zašto Vaša donacija? Ljiljana Đurđić
"Žensko pismo", 2002.
Milica Lučić Čavić Svetlana Slapšak
Iz fotodokumentacije Medija centra
Jasmina Tešanović
Milica Lučić Čavić
(1938. ~ 2013)
Novinarka sa poštenjem i srcem
Svetlana Slapšak Jasmina Tešanović
Nataša Kandić

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com

Nataša Kandić Zašto Vaša donacija?
Arhiv Simić © 2009. Sva prava zadržana