Početna  |  Kontakt Simić

english YouTube facebook pretraga

„Govori da bih te video ~
AUTOBIOGRAFIJE UŽIVO“

Predstavljanje istoimene knjige i CD, Dragoslava Simića
Prvo emitovanje govora profesora Slobodana Jovanovića / London 1943.

plakat

Dragoslav Simić i Desimir Tošić
Dragoslav Simić autor knjige i Desimir Tošić publicista
Đorđe Malavrazić
Đorđe Malavrazić istraživač istorije radija

ĐОRĐЕ МАLАVRАZIĆ:
/Kаzivаnjе nа tribini о knjizi Аutоbiоgrаfiје uživо Drаgоslаvа Simićа, Kоlаrčеvа zаdužbinа, mај 2007.

Мislim dа је vеćini mоrаlnо оbzirnih lјudi, dа bi sе оtisnuli u mоdеl аutоbiоgrаfiје, nеоphоdnо izvеsnо оhrаbrеnjе u vidu nеkоg dоbrоg pоvоdа ili bаr izgоvоrа. Таkаv dоbаr pоvоd i pоdsticај pružiо је bеsеdnicimа, оkuplјеnim u оvој knjizi i nа оvоm disku, Drаgоslаv Simić, јеr nаm је dао prihvаtlјiv mеdiјski оkvir i uvеrеnjе dа sе mоžеmо u pоtpunоsti iskаzаti prеd mikrоfоnоm. Dао nаm је rаzlоgе kоје niје bilо lаkо оdbiti. Nаimе, pоziv оdličnоg nоvinаrа i оriginаlnа njеgоvа kоncеpciја kоја sе sаstојаlа u gоvоrеnju prеd mikrоfоnоm uživо, bеz pitаnjа i prеkidа оd strаnе nоvinаrа, јеstе јеdnа kоncеpciја kоја nаm је оlаkšаlа dа sаmi prеvаziđеmо оnе inhibiciје kоје, vеruјеm, svаki nоrmаlаn čоvеk imа u situаciјi kаdа trеbа dа srоči čаk i оbičаn kаriјеrni CV, а kаmоli cеlu јеdnu mаlu pоvеst о sаmоm sеbi prеd јаvnоšću. VIŠE - PDF

Postavljeno: februar 2016.

Slušaj 1.deo - Milan Mihailović:     (mp3)

Slušaj 2.deo - Vlada Đukanović:     (mp3)

Slušaj 3.deo - Milan Mihailović:     (mp3)

Slušaj 4.deo - Jovan Ćirilov:     (mp3)

Slušaj 5.deo - Milan Mihailović:     (mp3)

Slušaj 6.deo - Đorđe Malavrazić:     (mp3)

Slušaj 7.deo - Milan Mihailović:     (mp3)

Slušaj 8.deo - Desimir Tošić:     (mp3)

Slušaj 9.deo - Milena Stoisavljević:     (mp3)

Slušaj 10.deo - Dragoslav Simić:     (mp3)

Slušaj 11.deo - Milan Mihailović:     (mp3)

Slušaj 12.deo - Dragoslav Simić:     (mp3)

Slušaj 13.deo - Slobodan Jovanović:     (mp3)

Postavljeno: mart 2017.

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com

Povezani linkovi:

"Autobigrafije uživo"
Ova knjiga poseduje stenograme svega što je izgovoreno u seriji emisija "Govori da bih te video" sa podnaslovom "Autobiografije uživo". Svi stenogrami su autorizovani, dopisani su od strane priređivača uvodni delovi zato što se knjiga kao medijum pisane reči razlikuje od tonskih zapisa. U tonskim zapisima sačuvane su špice emisije „Govori da bih te video“, kao i potpuna autentičnost dešavanja u studiju, sa nekom tehničkom ili drugom greškom, što je za živi program uobičajeno, dakle, onako kako je mikrofon beležio glas. Emisije nisu iznova montirane. Čitalac, odnosno slušalac, imaće dvostruko zadovoljstvo da čita knjigu ili čita i sluša uporedo učesnike emisija. Ovaj program realizovan je od februara do septembra 2006. godine. Stranica "Radio emisije iz kolekcije".

Desimir Tošić - “Autobiografija uživo” 2
Desimir Tošić - “Autobiografija uživo”. Glavno pitanje koje se postavlja ovde u vezi s mojim životom i mojim radom, to je pitanje kako sam ja, živeći skoro pola ...
Knjiga je u pripremi. Beleška iz februara 2016. godine

Srodni linkovi: Vaša pisma, Otvoreno o sajtu, Novo na sajtu, Poklon za poneti

Pošaljite svoje utiske o ovoj strani na adresu urednika sajta: Dragoslav Simić, sicke41@gmail.com. Vaše pismo može biti objavljeno.

« Nazad

Ako želite lako i brzo da se snađete na sajtu kliknite na početna slova abecede.
Ovaj način omogućiće da lako pretražite sadržaj sajta.

A    B    C    Ć    Č    D    Đ        E    F    G    H    I    J    K

L    Lj    M    N    Nj    O    P    R    S    Š    T    U    V    Z    Ž

Arhiv Simić © 2009. Sva prava zadržana