Početna  |  Kontakt Simić

english YouTube facebook pretraga

Beleška urednika sajta Dragoslava Simića:

Ovaj moto sajta prikazuje način rada primenjen u emisijama čiji sam autor.

Ivo Andrić. Iz priče „Alipaša“:

„Slušam ga dugo i pažljivo, samo mi ponekad dođe da mu upadnem u reč i da mu kažem šta ja mislim o tome. Da, dođe mi da to učinim, ali neću mu kazati ništa, jer ja ničiju priču ne prekidam i nikog ne ispravljam, ponajmanje stradalnika koji priča o svom stradanju. I kud bih ja došao kad bih to činio. Onda priče ne bi ni bilo. A svaka priča je, na svoj način, i u određenom trenutku, iskrena i istinita, a kao takvu treba je saslušati i primiti...“

Mikrofonom kroz XX vek

Profesor Radoje Knežević

Profesor Radoje Knežević, rođen u Stragarima 1901, bio je jedan od istaknutih članova Demokratske stranke, blizak saradnik Milana Grola, ministar Dvora Kraljevine Jugoslavije (od 1941.), priznati poznavalac francuskog jezika, kulture i književnosti u Jugoslaviji svoga vremena, istaknuti član Srpskog kulturnog kluba, privatni nastavnik kralju Petru Drugom.

Major Nikola Kosić
Profesor Radoje Knežević
Major Nikola Kosić
Nikola Kosić, blizak prijatelj Radoja Kneževića, snimljen
u Čačku 1998, sačuvao je govore Radoja Kneževića

Za Radoja Kneževića se smatra da je bio idejni tvorac puča od 27. marta 1941. godine. To potvrđuje i major Nikola Kosić takođe jedan od organizatora puča, blizak prijatelj Radoja Kneževića koji je posle zarobljeništva emigrirao u Ameriku. Kosić je izuzetno značajan za istoriju srpskog radija u SAD jer je od 1952. do 1982. godine u Milvokiju vodio Srpski radio čas. Više u knjizi Raskol u eteru VIDI.

Kosić je sačuvao dva predavanja Radoja Kneževića od kojih ovde možete da čujete prvo održano na Kosićevom radiju u Milvokiju 1956. godine: "Problemi jugoslovenske političke emigracije".

Slušaj 1.deo:     (mp3)

Slušaj 2.deo:     (mp3)

Slušaj 3.deo:     (mp3)

Slušaj 4.deo:     (mp3)

Vidi - "Knjige koje govore"

Postavljeno: avgust 2010.

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com

Profesor Radoje Knežević, 1943. 15. decembra

Telegram profesora Radoja Kneževića poslanika Kraljevine Jugoslavije u Lisabonu kraljevskoj Vladi u Londonu naslovljen na Kralja Petra u vreme kada je Knežević dobio informaciju da je u Jajcu pod vođstvom Komunističke partije Jugoslavije, doneta odluka o formiranju države federalnog ustrojstva, Jugoslavije, kao i ustavotvorne skupštine dve godine kasnije, kada joj je dat naziv Federativna Narodna Republika Jugloslavija (FNRJ).

Kralj Petar II u vreme datiranja telegrama prema odluci Velike Britanije i Vlade u Londonu je boravio na Bliskom istoku.

Vaše Veličanstvo

Ovo su danas sudbonosni trenuci i za vašu dinastiju i za jugoslovenski narod.

Vaša mladost ne dopušta vam da sagledate problem u svoj svojoj ozbiljnosti. Vaš presto je možda nepovratno izgubljen. Ali dugujete svojoj porodici i narodu iz koga ste ponikli da spasete bar ime Karađorđevića.

Stvaranje Titove vlade, kojoj podršku daje Moskva, jer je to njen instrument. A tako isto i London, jer trenutno ne može drukčije, preti da potpuno rastroji sve u našoj zemlji. Vi Kralj Srba imate danas jednu vladu, koja ne predstavlja nikakvu snagu u Jugoslaviji i nema nigde autoriteta u širokom svetu.

Vi razume se ne možete i ne smete pokleknuti pred svršenim činom Titove vlade, jer ste Vi i vaša Vlada jedini zakoniti predstavnici celoga naroda. Ali stoji činjenica da režim Purić ~ Živković ni politički ni moralno nije pozvan da pred jugoslovenima i pred inostranstvom osporava važnost Titove vlade, iza koje ima bar neka organizovana snaga.

Pođite u London i tamo obrazujte političku vladu stranačkih šefova sa najvećim srbskim imenom Slobodanom Jovanovićem. Ta politička vlada neće odmah otkloniti te teškoće, ali će barem značiti jedno olakšanje i mogućnost za izlaz iz ovoga jada. Takva vlada političkog autoriteta, moći će da sa nešto uspeha traži i priprema rešenja koja bi mogli prihvatiti i borci Jugoslavije i naša tri velika saveznika. U svakom slučaju takva vlada biće i jemstvo našem iskrvavljenom i od svih napuštenom narodu, da još ipak nije sve izgubljeno i da će njegovi interesi biti branjeni do najveće moguće mere.

Uzmite u razmatranje i eventualnost da se sa nekoliko ljudi i kojim članom nove vlade, prebacite u Jugoslaviju. Kao što su i vaš Ded i Otac umeli sići u rov kad su to tražile potrebe zemlje i čast dinastije. Posle svih grešaka koje ste počinili igrom oko ženidbe i likvidiranjem linije dvadeset i sedmog marta, a naročito dovođenjem na vlast šesto-januaraca koji su upropastili vašeg oca, pa su sad na najboljem putu da pokrhaju i vas i Jugoslaviju.

Vi imate pred sobom poslednju šansu, da zaslužite presto odlaženjem među trupe koje se bore za nacionalnu samostalnost Jugoslavije, i umiru sa vašim imenom na usnama. Istina je da vi tamo među njih ne možete otići sa ljudima koji su oličenje jedne ružne prošlosti i čije samo ime znači izazivanje naroda. Brzo vraćanje političkoj vladi predstavnika svih delova naroda i pripreme za vaš odlazak s proleća među borce u zemlju, mogu dati nade za dobro rešenje našeg problema i očuvanje prestola.

Budite svesni Vaše Veličanstvo da jugoslovensku monarhiju tako neophodnu za unutrašnju stabilnost i jedinstvo jugoslovena, može spasiti isključivo solidarnost Srba čvrsto okupljenih oko jednoga Kralja koji će sebe u državi smatrati ne samo samodržcem spahiluka već prvim i najodgovornijim članom nacionalne zajednice. Te spasonosne solidarnosti Srba međutim može doći samo u tom slučaju ako Vi nađete snage da se trgnete u ovom dvanaestom času, spremni i na popravku ranijih grešaka i na lične žrtve. Vaš povratak na široku nacionalnu i demokratsku liniju podvučenu dvadeset i sedmim martom, predstavlja, ponavljam, poslednju šansu za vas, za vašu dinastiju i za sprečavanje drugog građanskog rata u zemlji.

Vašoj savesti i vašem razboru se obraćam ne kao poslanik Vašeg Veličanstva u Portugaliji, već pre svega prijatelj vaše kuće i demokrat, koji kao i dvadeset i sedmog marta, brigu za svoj narod stavlja visoko iznad lične brige.

Vašem Veličanstvu odani,
Radoje L. Knežević svojeručno
15. decembra 1943. godine u Lisabonu

IZVOR: major Nikola Kosić; sačuvana dokumentacija iz vremena Kosićevog boravka u SAD posle zarobljeništva 1948. godine u koju je imao uvid priređivač sajta Dragoslav Simić.

Napomena priređivača: Po prijemu ovog telegrama nekoliko dana kasnije Vlada Purić ~ Živković penzionisala je Radoja Kneževića.

Srodni linkovi: Vaša pisma, Otvoreno o sajtu, Novo na sajtu, Poklon za poneti

Pošaljite svoje utiske o ovoj strani na adresu urednika sajta: Dragoslav Simić, sicke41@gmail.com. Vaše pismo može biti objavljeno.

« Nazad

Ako želite lako i brzo da se snađete na sajtu kliknite na početna slova abecede.
Ovaj način omogućiće da lako pretražite sadržaj sajta.

A    B    C    Ć    Č    D    Đ        E    F    G    H    I    J    K

L    Lj    M    N    Nj    O    P    R    S    Š    T    U    V    Z    Ž

Arhiv Simić © 2009. Sva prava zadržana