Početna  |  Kontakt Simić

english YouTube facebook

Beleška urednika sajta Dragoslava Simića:

Ovaj moto sajta prikazuje način rada primenjen u emisijama čiji sam autor.

Ivo Andrić. Iz priče „Alipaša“:

„Slušam ga dugo i pažljivo, samo mi ponekad dođe da mu upadnem u reč i da mu kažem šta ja mislim o tome. Da, dođe mi da to učinim, ali neću mu kazati ništa, jer ja ničiju priču ne prekidam i nikog ne ispravljam, ponajmanje stradalnika koji priča o svom stradanju. I kud bih ja došao kad bih to činio. Onda priče ne bi ni bilo. A svaka priča je, na svoj način, i u određenom trenutku, iskrena i istinita, a kao takvu treba je saslušati i primiti...“

Profesor Todor Kuljić

„Anatomija desnice“

Todor Kuljić

Knjiga „Anatomija desnice“ profesora sociologije Todora Kuljića koja se pojavila na Sajmu knjiga u Beogradu, 2013. bila je povod da sa profesorom Kuljićem načinim opširan razgovor koji na sajtu objavljujem u celini. Iako je sadržaj knjige izbor njegovih tekstova objavljenih u raznim listovima i časopisima za proteklih 35 godina, knjiga ne spada u obične „zbirke sećanja“ kakve se mogu sresti u velikom broju na pultovima Interneta. U predgovoru ove svoje knjige profesor Kuljić kaže:

„Kao nastavnik Filozofskog fakulteta u Beogradu jesam osećao ideološku presiju jednopartijskog režima, ali ova nije bitno uticala na moj redovni naučni niti na povremeni publicistički angažman. Ponajpre stoga što mi je objavljivanje u naučnim časopisima bilo važnije od oglašavanja u novinama. Prvo je bilo redovni deo poziva, a drugo neredovno i neobavezno ulaženje u širu javnost. Za vreme socijalizma nisam pisao o Titu, ali jesam o SKJ. U nacionalnom pogledu nikada nisam bio muzikalan. Partijski pluralizam (kao ni raspad Jugoslavije) sve do pod kraj 1980-ih nisam smatrao realnom alternativom. Ponajviše zbog nadzora Moskve. Nakon sloma socijalizma u sveopštoj tranziciji identiteta svih vrsta i u misli u društvu su pojačana lutanja oko opredeljenja. Ovaj zbornik svedoči o tome kako sam ih svladavao. Premda nije značajno, treba dodati da su redakcije i odbijale neke moje priloge. Cenzure je jednako bilo u jednopartijskom režimu, ali i u pluralističkom sistemu represivne tolerancije. U celini uzev, odbijeni prilozi ne bi bitno dopunili sadržaj ovog zbornika.”

U pogovoru Kuljić autobiografski piše: “... Cum grano salis, ako je moj sociološki poziv i bio blagosloven zvezdama, bio je zato što je u osnovi bio po strani od organizovane grupe, od politike i od komercijalizacije. Ljubomorno sam štitio rezervat u kom sam mogao slobodno da lutam. Ako sam katkad i bio buntovan, bunt mi nije bio identitet. Sluteći presiju stranačkog angažmana ostajao sam po strani. Kao onaj loš učenik kod Tomasa Mana koji seda u zadnju klupu, prezren, ali neuznemiravan. Ono malo mudrosti što sam stekao jeste da se klonim kruga istomišljenika, političkih i naučnih jednako. Topla klima hora i hrabrenje od strane grupe, bila ova vladajuća partija, opoziciona grupa, udruga sunarodnika ili kolegijalni krug istomišljenika, svakako štite, ali i sputavaju lutanje i nude po nauku štetnu sigurnost. Svaka grupa štiti i nagrađuje, ali i kroti. Čim vas neko zaštiti, gotovo je sa samostalnošću. Gorbačov je postao vazalan, čim ga je Jeljcin oslobodio. Držim da mi je stalno uzmicanje od raznih zaštitnih grupa osiguralo ugodnu permanentnu nesigurnost, pa mi možda otuda ni kritičari nisu bili mnogo zanimljivi. Jedna od retkih stvari u koju sam sasvim siguran jeste da, sokratovski rečeno, bolje od okoline sam znam koliko malo znam. Svest o ogromnom neistraženom prostoru unutar struke jeste autentični okvir samorefleksije i nesigurnosti istraživača.

Nije uvek bilo lako osigurati ovu svest u okruženju u kom se još uvek više piše nego što se čita. V.Ilić je ovde jednom rekao da sam posmatrač koji stalno sumnja, a ne delatnik koji je siguran u sebe. Otprilike jeste tako. Još uvek nisam svladao iluziju da sam ničiji. A možda i jesam na neki skriven način, ali to ne osećam. Gledajući sebe, uvek smo zasenčeni žutom mrljom, trudimo se da budemo realni, ali ne uspevamo. Treba pokušati.“

Prvi deo izlaganja dr Todora Kuljića
Slušaj:       (mp3)

Drugi deo izlaganja dr Todora Kuljića
Slušaj:       (mp3)

Objavljene knjige dr Todora Kuljića

 • Fašizam (1978, 1987)
 • Teorije o totalitarizmu (1983)
 • Birokratija i kadrovska uprava (1989)
 • Oblici lične vlasti (1994, 2009)
 • Tito (1998, 2005, 2012)
 • Prevladavanje prošlosti (2002)
 • Kultura sećanja (2006)
 • Sociologija generacije (2009)
 • Umkämpfte Vergangenheiten (2010)
 • Sećanje na titoizam (2011)
 • Kultura spominjanja (slovenački prevod) (2012)
 • Anatomija desnice (2013)

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com

Treći deo izlaganja dr Todora Kuljića
Slušaj:       (mp3)

Pogledajte promociju "Princip bez advokata"

Postavljeno: oktobar 2013.

Srodni linkovi: Vaša pisma, Otvoreno o sajtu, Novo na sajtu, Poklon za poneti

Pošaljite svoje utiske o ovoj strani na adresu urednika sajta: Dragoslav Simić, sicke41@gmail.com. Vaše pismo može biti objavljeno.

« Nazad

Ako želite lako i brzo da se snađete na sajtu kliknite na početna slova abecede.
Ovaj način omogućiće da lako pretražite sadržaj sajta.

A    B    C    Ć    Č    D    Đ        E    F    G    H    I    J    K

L    Lj    M    N    Nj    O    P    R    S    Š    T    U    V    Z    Ž

Arhiv Simić © 2009. Sva prava zadržana