Početna  |  Kontakt Simić

english YouTube facebook

Beleška urednika sajta Dragoslava Simića:

Ovaj moto sajta prikazuje način rada primenjen u emisijama čiji sam autor.

Ivo Andrić. Iz priče „Alipaša“:

„Slušam ga dugo i pažljivo, samo mi ponekad dođe da mu upadnem u reč i da mu kažem šta ja mislim o tome. Da, dođe mi da to učinim, ali neću mu kazati ništa, jer ja ničiju priču ne prekidam i nikog ne ispravljam, ponajmanje stradalnika koji priča o svom stradanju. I kud bih ja došao kad bih to činio. Onda priče ne bi ni bilo. A svaka priča je, na svoj način, i u određenom trenutku, iskrena i istinita, a kao takvu treba je saslušati i primiti...“

Događaji u poslednjoj deceniji XX veka

Dr Vladan Vasilijević
i „Beogradski krug“

Reč urednika sajta

Da baš ne “pokrije sve lava zaborava”, želeo sam da objavim na stranicama sajta “Suočavanje sa prošlošću”, “Događaji u poslednjoj deceniji XX veka” i na drugim stranama koje će tek biti priređene, tonske zapise ljudi koje gledate na fotografijama čije sam javne nastupe tonski zabeležio i sačuvao. Predviđali su da će kraj poslednje decenije XX veka dobiti završnicu koju poznajemo - bombardovanje. Niko od njih o bombardovanju izričito ne govori, ali svi govore o tvrdoglavosti režima koji zemlju vodi u tom pravcu. Bila je to intelektualna manjina čija hrabrost da se javno suprotstave i kažu drugačije, svoje mišljenje, suprotno nacionalističkoj euforiji režima, spada u vrhunske ideale etičnosti. Grupa nezavisnih intelektualaca okupljena oko “Beogradskog kruga” koja se usudila da misli drugačije, znala je da će im ovim delovanjem i život i egzistencija biti ugroženi.

Iz knjige Vladana Vasilijevića „Demokratija na stranputicama“ koju je objavio „Beogradski krug“, 1995. godine. Urednik profesor Miladin Životić.

Vladan A. Vasilijević (1933), naučni savetnik, stručnjak za međunarodno krivično pravo, prava čoveka, kriminalnu politiku i krivično pravo. Objavio, između ostalog, knjige: Međunarodni krivični sud (196S), Prevention and Repression of Criminality in Yugoslavia (1990), Prava čoveka (zbornik dokumenata, 1991), Pravna država (zbornik radova, 1991), a u štampi su mu knjige Zločin i odgovornost i, s grupom autora, Međunarodno pravo i raspad Jugoslavije.

„Prateći hod nevinih po mukama i zabludelost građana koji su se našli u opakim zamkama vlasti i neprofilisane opozicije, s retkim svetlim trenucima i stalnim moralnim propadanjem", autor je u ovoj knjizi beležio događanja između 1988. i 1994. godine, „onako kako ih je sam video i doživeo".

Slušaj 1:     (mp3)

Slušaj 2:     (mp3)

Slušaj 3:     (mp3)

Slušaj 4:     (mp3)

Postavljeno: februar 2013.

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com

Srodni linkovi: Vaša pisma, Otvoreno o sajtu, Novo na sajtu, Poklon za poneti

Pošaljite svoje utiske o ovoj strani na adresu urednika sajta: Dragoslav Simić, sicke41@gmail.com. Vaše pismo može biti objavljeno.

« Nazad

Ako želite lako i brzo da se snađete na sajtu kliknite na početna slova abecede.
Ovaj način omogućiće da lako pretražite sadržaj sajta.

A    B    C    Ć    Č    D    Đ        E    F    G    H    I    J    K

L    Lj    M    N    Nj    O    P    R    S    Š    T    U    V    Z    Ž

Arhiv Simić © 2009. Sva prava zadržana