Početna  |  Kontakt Simić

english YouTube facebook

Dragoslav Simić

Kralj i partizan

Dragoslav Simić

( Prema motivima priče PODNE Antonija Isakovića i istorijskog spisa Koste St. Pavlovića: ŽENIDBA KRALJA PETRA II prema britanskim dokumentima, sa predgovorom Radoja L. Kneževića )

S gornjeg sprata poče da otkucava radio stanica.
Šifrant sa prozora pozva kurira i objasni da za komandanta ima jednu vest.
Komandant pročita: «Streljati vojnika...» Krivica učinjena pre deset dana.

Kralj je u emigraciji imao obavezu da u nedelju prisustvuje čajanci u oficirskom klubu. Očekivalo se da održi jedan prigodan govor. Dobio je počasno mesto između markize i princeze. Kralj je bio tek u svojoj devetnaestoj godini, a princeza nešto starija. Gledala je netremice u kralja dok je čitao govor. Potom je počela igranka i bilo je jasno da im je prijatno što su zajedno.

Dovedoše vojnika. Nije imao više od dvadeset godina. Komandant upita zašto su ga vezali žicom i zašto je gologlav. Sprovodnici rekoše da nisu imali konopac, a sa šajkače nisu mogli da skinu dobro prišivenu petokraku.

~ Odvežite ga, vratite mu kapu - naredio je komandant.
Sunce je peklo kamen. U nebu neprekidno zrikavci. Komandant ponudi vojnika da ode do cisterne da se umije.

Poslanik je imao zadatak da obavesti predsednika vlade da kralj ima nameru da se oženi princezom i u tom smislu dobio je odobrenje svoje majke. Sa tim se složio i princezin otac.
Ministri i Predsednik vlade kategorički su smatrali da se kralj ne sme ženiti usred rata.

~ Šta si zgrešio - pitao je komandant. Jesi li krao?
Vojnik pocrvene.
- Pre desetak dana bio sam vođa patrole na ničijoj zemlji. Odjednom zapucaše topovi. Krenuli smo ka jednoj kući uvučenoj prema samoj strani padine. Dvorište je bilo svo u cveću. Mirisalo je na mir i na žensko.

Princeza je pitala kralja kako da se problem ženidbe pokrene s mrtve tačke. Da li treba konsultovati ministra u zemlji koji je u neprekidnom dodiru s narodom.
Mladi kralj je bio nestrpljiv. Želeo je da se venčanje obavi što pre. Nije imao vremena da čeka godinu dana, koliko je ministru u zemlji trebalo da javi šta narod kaže.

- Poče da pada nagla letnja kiša - pričao je dalje vojnik. On i njegovi drugovi zakucaše na vrata kuće. Pojavi se žena. Imala je crni đerdan oko vrata i crne oči. Prsa i kolena savladaše haljinu.
Žena je strogo gledala vojnike.

Savetnici su podsećali kralja kako je njegov otac ceo prethodni rat proveo na frontu, živeći bez ugodnosti i razonode, kao da je običan oficir. Ženidba u toku rata uzdrmala bi dinastiju, a od mladog kralja se ne traži ništa drugo samo da sačeka da se rat završi i ženidba je tu.

Žena im spremi kačamak i kajganu. Radila je spretno, a vojnik je stalno gledao njene bose noge.
Posle mleka i kačamaka svima se dremalo.
~ Želeo sam da moji drugovi zaspe, i to je moja prva greška. Morali smo da idemo dalje te noći, jer su u štabu odreda čekali naš izveštaj. Oni su zaista zaspali.

Žurilo se i princezi. Navaljivala je na mladog kralja da se venčanje obavi što pre. Od onog prvog susreta na čajanci proteklo je dve godine.

- Nasmejem se i uštinem je više lakta - nastavlja vojnik. Žena se namršti, otvori vrata sobe u kojoj su spavali moji drugovi i ugura me tamo.

Kralj je navaljivao da se venča, ali je zemlja domaćin u kojoj je kralj živeo smatrala da treba za savet upitati i druge ličnosti od uticaja u vladi.

Vojnik razbudi oba druga i brzo se spremiše za polazak. Raspituju se za put, ali im žena reče da će se teško snaći bez vodiča.

Iako je kralj znao da su se sada svi u vladi protivili njegovoj ženidbi, ipak obavesti predsednika vlade da će to učiniti vrlo brzo.

Žena ih je vodila i posle pola sata hoda, kod nekog proplanka, vojnik reče da je u kući zaboravio durbin.
- To je bila moja druga greška – reče on komandantu.

Kraljeva želja naišla je opet na protivljenje i on jednim pismom preklinje svoju buduću mladu da i ona na neki način utiče da se to venčanje najzad odobri.

- Pođosmo zajedno natrag kući. Ja napred, ona pozadi. Odjednom zapucaše topovi. Žena savi glavu, a meni pade na pamet da viknem: Lezi...

U međuvremenu je pala vlada i kraljeva ženidba zbog toga i niza drugih razloga je još jedanput bila odložena.

Žena je legla, a vojnik koji je išao iza bio je pod njom. Prvo što oseti: skupljena kolena. Onda se ona oslobodi i cela nestade pod njim...

Kralj je obrazovao novu vladu i obavestio nove ministre da želi da se venča odmah. Venčanje je obavljeno već sutradan po ukazu.

Žena reče: «Ti nećeš po durbin».
«Neću» - odgovori vojnik i pokaza na torbicu. Tu je.
Žena ljutito strča niz padinu, a vojnik se vrati onoj dvojici i pohvali im se.

Posle ženidbe, pod pritiskom raznih strana, kralj je pristao na razne kompromise. Srušio se njegov presto i potamnelo je njegovo ime.

Komandant reče vojniku da stavi šajkaču na glavu.
- Idi večeraj. Više se nećeš vraćati u svoj bataljon. Promeni ime. Nestani.
Komandant uđe u kuću, pope se kod šifranta i izdiktira telegram: «Naređenje izvršeno. Vojnik streljan».

Kralj se ubrzo razveo.

Postavljeno: novembar 2009.

Sajt
www.audioifotoarhiv.com
je nekomercijalan i spada
u domen nematerijalne
kulture.
Izdržava se od donacija.
Podržite ga.

Adresa urednika:
Dragoslav Simić
sicke41@gmail.com

Srodni linkovi: Vaša pisma, Otvoreno o sajtu, Novo na sajtu, Poklon za poneti

Pošaljite svoje utiske o ovoj strani na adresu urednika sajta: Dragoslav Simić, sicke41@gmail.com. Vaše pismo može biti objavljeno.

« Nazad

Ako želite lako i brzo da se snađete na sajtu kliknite na početna slova abecede.
Ovaj način omogućiće da lako pretražite sadržaj sajta.

A    B    C    Ć    Č    D    Đ        E    F    G    H    I    J    K

L    Lj    M    N    Nj    O    P    R    S    Š    T    U    V    Z    Ž

Arhiv Simić © 2009. Sva prava zadržana